1254/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki sairausvakuutuslain 69§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 69§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (944/88), näin kuuluvaksi:

69 §

Sairaanhoito- ja kuntoutus- tai raskaus- ja synnytyskustannuksista tämän lain nojalla suoritettavaa korvausta taikka 76 b§:n nojalla maksettavaa tukea ei saa ulosmitata. Kansaneläkelaitoksen on annettava asianomaisen viranomaisen pyynnöstä muun tämän lain mukaisen etuuden ulosottoa varten tarpeelliset tiedot.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 231/89
Sosiaalivaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 217/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.