1253/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain 9§, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (842/80), näin kuuluvaksi:

9 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 35-40, 45, 46, 69, 73, 74 ja 75§:ssä, 79§:n 1 ja 4 momentissa ja 80-88 a§:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 231/89
Sosiaalivaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 217/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.