1251/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 14§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (597/86), näin kuuluvaksi:

14 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 26§:n 7 momentissa, 28§:ssä, 31§:n 2 momentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 a ja 75§:ssä, 79§:n 1 ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-87§:ssä, 88§:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 a§:ssä on säädetty. Esityksen tai hakemuksen päätöksen poistamisesta mainitun lain 74§:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tutkii kuitenkin tarkastuslautakunta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 231/89
Sosiaalivaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 217/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.