1249/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen 1§, sellaisena kuin se on 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa asetuksessa (363/89), näin kuuluvaksi:

1 §

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1990 ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä:

a) yksityisen yritystoiminnan piiriin kuuluvalla työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), 4,85 prosenttia;

jos kuitenkin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksu on 5,90 prosenttia;

jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on 6,50 prosenttia;

b) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla ja kunnallisella liikelaitoksella 6,65 prosenttia;

c) kunnalla ja kuntainliitolla 7,90 prosenttia, sekä

d) evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 8,15 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.