1222/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki opintotukilain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain 7§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa (401/74), näin kuuluvaksi:

7 §

Tämän lain mukaisista opintolainoista valtio maksaa korkotukea valtioneuvoston vahvistaman määrän.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lakia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1989 lukien niihin koronmaksuihin, jotka erääntyvät lain voimaantulon jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 169/89
Sivistysvaliok. miet. 19/89
Suuren valiok. miet. 158/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.