1213/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 20 päivänä syyskuuta 1974 annetun valmisteverotusasetuksen (729/74) 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1982 annetulla asetuksella (1022/82), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä asetukseen uusi 2 a§ seuraavasti:

2 §

Veroilmoituksessa on ilmoitettava tuotteittain verotta toimitetut määrät.


2 a §

Jos tuote on myyty verotta, on valmistajan tehtävä siitä sekä verottomuuden perusteesta merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen.

Sen, joka on hankkinut verotta kotimaassa valmistettuja tuotteita, on annettava kalenterivuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä tiedot niiden tuotteiden määristä käyttöpaikan piiritullikamarille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Sen, joka on hankkinut tuotteita verotta vakuutusmenetelmin ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, on annettava niistä maaliskuun loppuun 1990 mennessä edun myöntäneelle piiritullikamarille selvitys, josta ilmenevät verotta hankitut määrät, käyttö etutarkoitukseen sekä varaston määrät vuoden 1989 alussa ja lopussa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.