1194/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4§:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä ja 10§:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (613/89) ja neljäs viranomaisten ryhmä sekä Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), ja

lisätään 10§:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, uusi 3 kohta seuraavasti:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristöpiirit ja kalastuspiirien kalastustoimistot.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Autorekisterikeskuksen päätös:


2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien rekisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa; sekä

3) poikkeuslupa ajokorttia ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 300 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1990.

Hallituksen esitys 207/89
Valtiovarainvaliok. miet. 81/89
Suuren valiok. miet. 203/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.