1192/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88) 4§:n 1 momentti, 6§:n 1 momentti sekä 8, 10 ja 14§ näin kuuluviksi:

4 §

Osingonsaajalla on yhtiöltä verovuonna saamansa osingon perusteella oikeus yhtiöveron hyvitykseen, joka vastaa 2/3 osingon määrästä.


6 §

Osinkoa jakavan yhtiön on suoritettava tuloveroa vähintään 2/3 verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon määrästä (tuloveron vähimmäismäärä).


8 §

Jos yhtiön verovuoden vertailuvero on tuloveron vähimmäismäärää suurempi, erotus (verovuoden veroylijäämä) otetaan huomioon yhtiön vertailuveron lisäyksenä seuraavina verovuosina siten kuin 2 momentissa säädetään.

Jos yhtiön verovuoden vertailuvero on tuloveron vähimmäismäärää pienempi, veroylijäämät otetaan huomioon viideltä verovuotta edeltäneeltä verovuodelta aikaisimmasta vuodesta alkaen, kunnes vertailuvero on tuloveron vähimmäismäärän suuruinen.

10 §

Yhteisöjen sulauduttua vastaanottavalla yhteisöllä on oikeus käyttää sulautuvan yhteisön käyttämättömät veroylijäämät, jos vastaanottava yhteisö taikka sen osakkaat tai jäsenet taikka yhteisö ja sen osakkaat tai jäsenet yhdessä ovat sen verovuoden alusta lukien, jonka ylijäämästä on kysymys, omistaneet yli puolet sulautuvan yhteisön osakkeista tai osuuksista. Vastaanottavalla osuuskunnalla tai säästöpankilla on kuitenkin aina oikeus käyttää sulautuvan osuuskunnan tai säästöpankin veroylijäämät, jotka ovat syntyneet sinä verovuonna, jona sulautuminen on tapahtunut tai kahtena sitä edeltäneenä verovuonna.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa kuitenkin siten, että vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa edellä 6§:n 1 momentissa mainittu tuloveron vähimmäismäärä on 21/29 verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon määrästä ja 4§:n 1 momentissa mainittu yhtiöveron hyvitys vastaa 21/29 osingon määrästä. Osingonsaajan verotuksessa lakia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa päättyneeltä tilikaudelta jaettuun osinkoon.

Lain 8§:ssä tarkoitettuina veroylijääminä otetaan huomioon verovuodelta 1989 ja sen jälkeen syntyneet ylijäämät. Verovuoden 1989 veroylijäämää laskettaessa tuloveron vähimmäismääränä pidetään 9/11 tuolta verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon määrästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 112/89
Valtiovarainvaliok. miet. 76/89
Suuren valiok. miet. 199/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.