1177/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä maaliskuuta 1977 annettuun asetukseen (262/77) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1180/88), seuraavasti:

Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

HINNASTO

*)Sisältää tiheysmäärityksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.