1160/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 1§:n 1 momentti ja 2§:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä 1§:n 1 momentti ja 2§:n 2 momentti ovat 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1173/88), näin kuuluviksi:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 22 markkaa 90 penniä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla, enintään kuitenkin luvulla 70 000. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava kokonaisluku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen kertamaksun maksuyksiköt:

Jäämaksuluokka 1 A Super I A I B I C II III
maksuyksikkö mk 3,95 7,90 10,- 11,50 12,90 14,30

Koneettoman aluksen kertamaksun maksuyksikkö on puolet jäämaksuluokan III kertamaksun maksuyksiköstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.