1150/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus asunto-olojen kehittämisrahastosta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1989 asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 3 ja 9§:n nojalla:

1 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnan nimittää valtioneuvosto kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluvat asuntohallituksen pääjohtaja, ylijohtaja ja rahoitusosaston johtaja sekä neljä muuta jäsentä siten, että yksi heistä edustaa ympäristöministeriötä, yksi valtiovarainministeriötä, yksi valtiokonttoria ja yksi kuntien keskusjärjestöjä. Johtokunnan puheenjohtajana toimii asuntohallituksen pääjohtaja. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta voi ottaa itselleen tarpeellisen määrän sihteereitä.

2 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Johtokunnan koolle kutsumisesta määrätään johtosäännössä.

Johtokunnan kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

3 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja sihteerien palkkiot vahvistaa johtokunnan ehdotuksesta ympäristöministeriö.

4 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnassa käsiteltävät asiat, rahaston hallinnon sisäistä järjestämistä lukuun ottamatta, valmistelee asuntohallitus. Valtiokonttori valmistelee kuitenkin asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 4§:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut asiat.

5 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaa valtiokonttori. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

Asunto-olojen kehittämisrahastolla on kaksi tilintarkastajaa, jotka ympäristöministeriö määrää tilikaudeksi kerrallaan. Toisen tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien palkkiot määrää rahaston johtokunta.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa rahaston varojen käyttöä.

6 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston tilinpäätöksen vahvistaa ympäristöministeriö.

Asunto-olojen kehittämisrahastolle syntyvät luottotappiot poistetaan valtiokonttorin esityksestä pääomaa vähentäen rahaston tileistä sen mukaan kuin ympäristöministeriö päättää.

7 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.