1133/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista 15 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (984/78) 1§:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1041/87), näin kuuluviksi:

1 §

Terveyskeskuksen tuottamista kansanterveyslain 14§:n 1 momentin 7 kohdassa ja 14 a§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluksista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle seuraavat maksut ja korvaukset:

1) toimenpiteistä käyntikerralla

lääkärin vastaanotolla 115 mk
terveydenhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla 58 mk
lääkärin määräämistä asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön suorittamista erikoistutkimuksista 97 mk

3) terveyskeskuksen henkilökunnan suorittamista työpaikkakäynneistä sekä neuvonta-, ohjaus- ja valistustoiminnasta aiheutuneet todelliset matkakustannukset ja korvausta matkoihin käytetty aika huomioon ottaen kultakin alkaneelta puolelta tunnilta

lääkärin osalta 173 mk
muiden henkilöiden osalta 86 mk


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.