1113/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) 1§:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a§ seuraavasti:

1 §

Tuomiokunnan ja raastuvanoikeuden kansliassa tulee olla nähtävillä ote 1 momentissa tarkoitetusta luettelosta. Otteeseen merkitään luetteloon sisältyvät tiedot toimessa olevista kaupanvahvistajista. Luettelon tiedoissa tapahtuneet muutokset on viipymättä ilmoitettava oikeusministeriön tietohallintotoimistolle.


1 a §

Oikeusministeriön tietohallintotoimisto pitää kaupanvahvistajarekisteriä. Rekisteriin talletetaan 1§:n 2 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot.

Kaupanvahvistajarekisteriin talletetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista. Tietohallintotoimisto voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa hakijalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja kiinteistökauppojen hoitamista tai muuta vastaavaa hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset ja ohjeet rekisterin pitämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1989.

Asetuksen tultua voimaan luetteloa julkisista kaupanvahvistajista ei enää julkaista virallisessa lehdessä.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.