1094/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1989

Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Verohallitus on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 128§:n 2 momentin nojalla määrännyt, että kotieläinten käyvän arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1 §

Kotieläinten arvoksi katsotaan seuraavat keskimääräiset arvot eläintä kohti:

Työhevoset
1-2 v:n ikäiset 3 000-3 800 mk
3-4 v:n ,, 4 700-5 300 ,,
5-14 v:n ,, 5 100-5 900 ,,
yli 14 v:n ,, 4 700-5 500 ,,
Urheiluhevoset
1-2 v:n ikäiset 3 700-4 700mk
3-4 v:n ,, 5 300-6 100 ,,
5-10 v:n ,, 5 600-6 400 ,,
yli 10 v:n ,, 4 600-5 500 ,,
Nautaeläimet
Sonnit, yli 2 v:n ikäiset 5 800-6 300mk
Nuoret sonnit, 1-2 v:n ikäiset 3 600-3 800 ,,
Lehmät 4 300-4 700 ,,
Hiehot 3 700-4 100 ,,
Mullit 2 500-2 700 ,,
Vasikat 600- 680 ,,
Siat
Karjut, yli 9 kk:n ikäiset 1 400-1 600 mk
Emakot 1 600-1 800 ,,
Lihotussiat, 6-9 kk:n ikäiset 1 050-1 200 ,,
Siat, 3-6 kk:n ikäiset 560- 860 mk
Siat, 2-3 kk:n ikäiset 415- 515 ,,
Porsaat, alle 2 kk:n ikäiset 330 ,,
Lampaat
yli 6 kk:n ikäiset 410 mk
alle 6 kk:n ikäiset 240 ,,
Porot
yli 1 v:n ikäiset 770 mk
alle 1 v:n ikäiset 450 ,,
Siipikarja
Kanat, yli 6 kk:n ikäiset 19 mk
Kanat, alle 6 kk:n ikäiset 18 ,,
2 §

Keskimääräistä arvokkaammat eläimet on arvioitava tässä päätöksessä mainittuja arvoja korkeampiin arvoihin.

3 §

Kotieläimet, joita tässä päätöksessä ei mainita, arvioidaan niiden todennäköiseen luovutushintaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan vuodelta 1989 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Saara-Kaisa Mikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.