1091/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (843/89) 6§:n 4 momentti, 17§:n 2 momentin e kohta ja 3 momentin c kohta sekä 24§:n 3 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 20 a§ seuraavasti:

6 §
Tyyppikatsastuksen suorittaja ja tyyppikatsastettavat ajoneuvot

4. Samana mallina pidetään ajoneuvoja, jotka ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Autorekisterikeskus voi määrätä, että tyyppikatsastusvelvollisuus määräytyy ajoneuvon tarkemman mitta-, rakenne tai varusteominaisuuden perusteella, kun tähän on ajoneuvoja koskevien säädösten muuttuessa aihetta.


17 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei autorekisterikeskus toisin määrää, tyyppikatsastettua mallia olevaa:


e) muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria; eikä


3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:


c) jos kysymyksessä on muu traktori kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori tai moottorityökone.


20 a §
Ulkomaisen puoliperävaunun kytkentä

Ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn puoliperävaunun saa kytkeä Suomessa rekisteröityyn, ristiinkytkentään hyväksyttyyn vetoautoon ehdolla, että perävaunu on ristiinkytkentään soveltuva ja sen sekä ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja painot eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja.

24 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

3. Kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autoon kytkettävä, työntöjarruin varustettu perävaunu on katsastettava ensimmäisen kerran toisena käyttöönottovuotta seuraavana vuonna ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kevytperävaunua ei kuitenkaan tarvitse esittää vuosikatsastukseen.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.