1089/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun torjunta-aineasetuksen (211/84) 25§:n 2 momentti sekä

lisätään asetuksen 18§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä asetukseen uusi 24 a§ seuraavasti:

18 §

Torjunta-ainetta, jonka myynti on sallittu vain torjunta-ainelain 4 e§:ssä tarkoitetun erityistutkinnon suorittaneelle henkilölle, saadaan kauppaliikkeestä luovuttaa ainoastaan asianomaisen tutkintotodistuksen esittämistä vastaan. Tällaisen torjunta-aineen luovutuksesta on luovuttajan pidettävä myyntikirjanpitoa, josta käy ilmi:

1)kenelle torjunta-ainetta on luovutettu;

2)mitä torjunta-ainetta on luovutettu ja kuinka paljon; sekä

3)luovutusajankohta.

Myyntikirjanpitoa on säilytettävä viisi vuotta viimeisestä merkinnästä lukien.


24 a §

Torjunta-ainelain 4 e§:ssä tarkoitettu, erityisen vaarallisen torjunta-aineen käyttöön oikeuttava erityistutkinto suoritetaan maatilahallitukselle sen määräämällä tavalla. Tutkinnon suunnittelussa maatilahallituksen tulee olla yhteistyössä terveydenhuollon, työsuojelun, elintarvikevalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisten kanssa.

25 §

Torjunta-ainetta, jolle kasvinsuojelulaitos on torjunta-ainelain nojalla myöntänyt myyntiluvan, ja torjunta-ainetta, jonka torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt ennen vuotta 1988, saadaan myydä ja käyttää määrättyjen ehtojen mukaisesti myyntiluvan tai hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeenkin 31 päivään joulukuuta 1993 saakka edellyttäen, että aineelle on haettu uudelleen hyväksymistä määräysten mukaisesti. Torjunta-ainelautakunta voi määrätä valmisteen uudelleen tarkastettavaksi aikaisemminkin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tämän asetuksen 18§:n mukainen tutkintotodistus edellytetään 1.1.1991 jälkeen tapahtuvissa torjunta-aineiden luovutuksissa.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.