1074/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Laki leimaverolain 97 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 97 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (945/85), näin kuuluvaksi:

97 a §

Aluepolitiikasta annetussa laissa (1168/88) tarkoitetulla kehitysalueella, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeistä ja tukialueista 28 päivänä joulukuuta 1988 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1373/88) sekä saaristoalueiden tukemisesta 26 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (369/89), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta ja kehitysalueella sijaitsevassa kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskevasta luovutuskirjasta suoritetun leimaveron maksaa lääninverovirasto hakemuksesta takaisin, jos luovutus on tapahtunut vuosina 1990-1993 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa (1073/89) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä tai laitoksen taikka yrityksen laajentamista varten. Jos uuden rakennuksen huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten tai yritysten hallinnassa, palautetaan edellä mainitusta luovutuskirjasta suoritettu leimavero myös tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 10§:n 9 kohdassa tarkoitetulle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tämän hakemuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Vuosina 1982-1989 tapahtuneista luovutuksista suoritettuun leimaveroon sovelletaan leimaverolain 97 a§:ää sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (945/85).

Hallituksen esitys 114/89
Valtiovarainvaliok. miet. 61/89
Suuren valiok. miet. 153/89

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.