1068/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Asetus rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 17 päivänä helmikuuta 1978 annetun asetuksen (141/78) 2§ 1 momentti, 3, 4 ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (930/87), näin kuuluviksi:

2 §

Kuljetuksista ja muista jäljempänä mainituista suoritteista peritään maksua seuraavasti:

mk / neljännestunti
A) Kuljetus- tai työsuorite ilma-aluksella
1)Keskiraskas helikopteri 6 900
2) Kevyt 2-moottorinen helikopteri 1 800
3)Kevyt helikopteri 900
4)Lentokone 900
B) Kuljetus-, hinaus-, jäänmurtamis- tai työsuorite aluksella
1)Vartiolaiva 1 100
2)Rannikkovartiovene 200
3)Partiovene 180
4)Apuvene 90
C) Kuljetus- tai työsuorite maastokulkuneuvolla
1)Kiitoreki (hydrokopteri) 200
2)Moottorikelkka 50
D) Kuljetus- tai työsuorite autolla
1)Kuorma- tai linja-auto 50
2)Henkilö- tai pakettiauto 40

3 §

Rajavartiolaitoksen oman sähkövoimalaitoksen kehittämästä sähköenergiasta peritään maksua 1,20 markkaa kilowattitunnilta (Kwh).

4 §

Luovutetusta lämpöenergiasta peritään maksua paikkakunnalla noudatettavan hinnan mukaan, kuitenkin vähintään 200 mk/megawattitunnilta (Mwh).

5 §

Luovutetusta vedestä peritään vesi- ja jätevesimaksua paikkakunnalla kannettavien maksujen suuruisena. Vesimaksu on kuitenkin vähintään 7,80 mk/kuutiometri (m3).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.