1061/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Laki ilmailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 8§:n 3 momentti, 43§:n 3 momentti ja 71§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

8 §

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä myöntää luvan siihen, että ilma-alus, jonka pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa, rekisteröidään sen estämättä mitä 1 momentin 1 kohdassa on säädetty.

43 §

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä, sen estämättä mitä tässä pykälässä on säädetty, myöntää luvan 1 momentissa tarkoitettuun liikenteeseen.

71 §

Valtioneuvoston, liikenneministeriön tai ilmailuhallituksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) mukaisesti. Päätöstä on kuitenkin valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 80/89
Liikennevaliok. miet. 5/89
Suuren valiok. miet. 115/89

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.