1059/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1989

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (836/85) 1 ja 2§:n,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1986, 22 päivänä huhtikuuta 1987 sekä 10 päivänä maaliskuuta ja 26 päivänä toukokuuta 1988 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (614/86, 428/87 sekä 216 ja 476/88) ja 2§ osittain muutettuna mainituilla 31 päivänä heinäkuuta 1986, 22 päivänä huhtikuuta 1987 ja 10 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla päätöksillä sekä 9 päivänä marraskuuta 1989 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (965/89) näin kuuluviksi:

1 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 1)hydroksokobalamiini
2)syanokobalamiini
Psykoosit
1)butyrofenonijohdokset
2)fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) karbamatsepiini
5) litiumsuolat
6) maprotiliini
7) mianseriini
8) nialamidi
9) sulpiridi
10) tioksanteenit
11) tratsodoni
12) trisykliset antidepressiivit
Vajaamielisillä esiintyvät levottomuustilat 1)butyrofenonijohdokset
2)fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4)maprotiliini
5)mianseriini
6)sulpiridi
7)tioksanteenit
8)tratsodoni
9)trisykliset antidepressiivit
Nisän pahanlaatuinen kasvain 1)anaboliset steroidit
2)androgeenit
3)antineoplastiset aineet
4)estrogeenit
5) kalsitoniini
6)klodronaatti
7)kortikoidit
8)leukovoriini
9)progestageenit
10) tamoksifeeni
11) toremifeeni
Sukurauhasten vajaatoiminta 1)androgeenit
2)estrogeenit
3)gonadotropiinit
4)progestageenit
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit ja niihin verrattavat tilat 1) asetyylisalisyylihappo (vain hitaasti imeytyvissä valmisteissa)
2)atsapropatsoni
3)benorilaatti
4)diflunisaali
5)diklofenaakki
6)fenoprofeeni
7)fenyylibutatsoni
8)ibuprofeeni
9)immunosupressiiviset sytostaatit
10)indometasiini
11)ketoprofeeni
12)klorokiini ja oksiklorokiini
13)kortikoidit
14)kortikotropiinit
15)mefenaamihappo
16)naprokseeni
17)penisillamiini
18)piroksikaami
19)prokvatsoni
20) siklosporiini
21)sulindaakki
22) tenoksikaami
23) tiaprofeenihappo
24) tolfenaamihappo
2 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Familiaalinen hyperkolesterolemia 1) kolestipoli
2) kolestyramiini
3) lovastatiini
4) nikotiinihappo ja nikotinyylialkoholi

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Esittelijä
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.