1057/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun asetuksen (869/85) 1 §:n 2 momentti ja asetukseen liittyvä hinnasto, niistä hinnasto sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (937/88), sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a§ seuraavasti:

1 §

Tämä asetus ei koske ydinenergialaissa (990/87) tarkoitettuun valvontaan liittyviä suoritteita.

4 a §

Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua olennaisesti alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.

Milloin säteilyturvakeskuksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien samanlaisten suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tätä asetusta sovelletaan suoritteeseen, jonka tuottaminen on aloitettu asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.