1026/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Liikenneministeriön päätös eräiden radiolähetinten yhteistaajuuksien vahvistamisesta ja niiden käytöstä

Liikenneministeriö on 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 4§:n 4 momentin ja 9§:n sekä 23 päivänä syyskuuta 1988 annetun radioasetuksen (821/88) 6 ja 16§:n nojalla päättänyt:

Yleiset määräykset
1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan liitteessä vahvistetuilla yhteistaajuuksilla toimiviin tyyppihyväksyttyihin

johdottomiin puhelimiin,

matkapuhelimiin,

LA-puhelimiin,

PR-27 -puhelimiin,

kauko-ohjaus- ja telemetrialaitteisiin,

pienoisilma-alusten kauko-ohjauslaitteisiin,

henkilöhakujärjestelmiin,

langattomiin mikrofoneihin ja kuulokojeisiin,

valvonta- ja hälytyslaitteisiin sekä

ohjaus- ja hälytystutkiin.

2 §
Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö

Edellä 1§:ssä tarkoitettujen radiolaitteiden hallussapitoon ja käyttöön ei tarvita radiolain 4§:n mukaista lupaa.

Radiolaitteiden käytössä on noudatettava, mitä jäljempänä tässä päätöksessä määrätään.

Käyttöä koskevat määräykset
3 §
Johdottomat puhelimet

1. Puhelimeen saa kytkeä vain sen antennin, jonka kanssa se on tyyppihyväksytty.

2. Puhelimen tai tukiaseman ja antennin väliin ei saa kytkeä vahvistinta.

4 §
Matkapuhelimet

1. Matkapuhelinta ei saa käyttää ilma-aluksessa.

2. Väärän tilaajanumeron käyttäminen on kielletty.

5 §
LA-puhelimet ja PR-27 -puhelimet

1. Puhelinta ei saa käyttää ilma-aluksessa.

2. Puhelinta ei saa liittää yleiseen televerkkoon.

3. Puhelimen ja sen antennin väliin ei saa kytkeä vahvistinta.

4. Puhelimen yhteydessä saa käyttää antennia, jonka vahvistus on enintään 3 dB puoliaaltodipoliin verrattuna.

5. Kanavaa 11A saa käyttää ainoastaan LA-puhelimen lisäkanavana turvallisuustarkoituksessa; PR-27-puhelinta ei saa varustaa kanavalla 11A.

6. Kanava 16 on ensisijaisesti hätä- ja kutsukanava vesiliikenteessä.

7. Kanava 22 on ensisijaisesti veneilykanava.

8. Kanava 7 on ensisijaisesti hätä- ja kutsukanava maaliikenteessä.

9. Muu kanavien 7, 16 ja 22 liikenne ei saa häiritä tai estää näiden kanavien käyttöä ensisijaisiin käyttötarkoituksiin.

10. Selektiivikutsua ei saa kokeilla kanavilla 7 ja 16.

11. Radioliikenteen tahallinen häiritseminen on kiellettyä.

12. Lähetysvuoro on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.

13. Yleisölle tarkoitetut lähetykset ovat sallittuja vain turvallisuustarkoituksessa. Radioamatööri- ja yleisradiolähetykset sekä mainonta ovat kiellettyjä.

14. Aiheettoman hätäkutsun tai hätäkutsuksi helposti tulkittavan ilmoituksen lähettäminen on kiellettyä.

15. Puhelinta saa käyttää vain puheyhteyksiin. Yhteyksien aikaansaamiseksi on sallittua käyttää selektiivikutsua.

16. Puhelimen lähetintä saa käyttää automaattisesti käynnistyvänä vain selektiivikutsuun vastaamiseen.

6 §
Muut radiolaitteet

1. Radiolaitetta ei saa liittää yleiseen televerkkoon, ellei sitä ole erikseen hyväksytty yleiseen televerkkoon liitettäväksi.

2. Radiolähetintä ei saa käyttää ilma-aluksessa.

3. Radiolaitteen ja sen antennin väliin ei saa kytkeä vahvistinta.

4. Radioliikenteen tahallinen häiritseminen on kiellettyä.

Muut määräykset
7 §
Soveltamismääräykset

Telehallintokeskus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäaika

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989 ja sillä kumotaan eräiden radiolähetinten yhteistaajuuksien vahvistamisesta ja niiden käytöstä 27 päivänä joulukuuta 1988 annettu liikenneministeriön päätös (1230/88).

Posti- ja telehallituksen 20 päivänä joulukuuta 1961 tai 27 päivänä kesäkuuta 1968 antamiensa määräysten nojalla hyväksymiä LA-puhelimia, joilla on ollut ennen tammikuun 1 päivää 1989 LA-puhelimen käyttölupa, saa hallussapitää ja käyttää 31 päivään joulukuuta 1992 asti. Muita edellä mainittujen määräysten nojalla hyväksyttyjä LA-puhelimia ei saa pitää hallussa eikä käyttää.

Posti- ja telehallituksen 25 päivänä maaliskuuta 1981 antamiensa määräysten nojalla hyväksymiä LA-puhelimia saa hallussapitää ja käyttää vuoden 2004 loppuun asti ja ottaa käyttöön vuoden 1991 loppuun asti.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Jan Tennberg

Liikenneministeriön eräille tyyppihyväksytyille radiolähettimille vahvistamat yhteistaajuudet

I Johdottomat puhelimet

1) CT-1-puhelin, kiinteä osa 959,0125 MHz + (0...39) x 25 kHz

siirrettävä osa 914,0125 MHz + (0...39) x 25 kHz

2) CT-2-puhelin 864,150 MHz + (0...39) x 100 kHz

II Matkapuhelimet

1) ARP-matkapuhelin 152,900 MHz + (0...79) x 25 kHz

2) NMT-450-matkapuhelin 453,000 MHz + (0...179) x 25 kHz

3) NMT-900-matkapuhelin 890,0125 MHz + (0...1998) x 12,5 kHz

4) Autonet-matkapuhelin 440,0125 MHz + (0...199) x 12,5 kHz

III LA-puhelimet

Kanava Taajuus Kanava Taajuus
1 26,965 MHz 12 27,105 MHz
2 26,975 ,, 13 27,115 ,,
3 26,985 ,, 14 27,125 ,,
4 27,005 ,, 15 27,135 ,,
5 27,015 ,, 16 27,155 ,,
6 27,025 ,, 17 27,165 ,,
7 27,035 ,, 18 27,175 ,,
8 27,055 ,, 19 27,185 ,,
9 27,065 ,, 20 27,205 ,,
10 27,075 ,, 21 27,215 ,,
11 27,085 ,, 22 27,225 ,,
11A 27,095 ,,

IV PR-27-puhelimet

Kanava Taajuus Kanava Taajuus
1 26,965 MHz 23 27,255 MHz
2 26,975 ,, 24 27,235 ,,
3 26,985 ,, 25 27,245 ,,
4 27,005 ,, 26 27,265 ,,
5 27,015 ,, 27 27,275 ,,
6 27,025 ,, 28 27,285 ,,
7 27,035 ,, 29 27,295 ,,
8 27,055 ,, 30 27,305 ,,
9 27,065 ,, 31 27,315 ,,
10 27,075 MHz 32 27,325 MHz
11 27,085 ,, 33 27,335 ,,
12 27,105 ,, 34 27,345 ,,
13 27,115 ,, 35 27,355 ,,
14 27,125 ,, 36 27,365 ,,
15 27,135 ,, 37 27,375 ,,
16 27,155 ,, 38 27,385 ,,
17 27,165 ,, 39 27,395 ,,
18 27,175 ,, 40 27,405 ,,
19 27,185 ,, 20 27,205 ,,
21 27,215 ,, 22 27,225 ,,

V Kauko-ohjaus- ja telemetrialaitteet

 26,995 MHz
 27,045 ,,
 27,095 ,,
 27,145 ,,
 27,195 ,,
 27,255 ,,
 40,665 ,,
 40,675 ,,
 40,685 ,,
 40,695 ,,

VI Pienoisilma-alusten kauko-ohjauslaitteet

 35,010 MHz
 35,020 ,,
 35,030 ,,
 35,040 ,,
 35,050 ,,
 35,060 ,,
 35,070 ,,
 35,130 ,,
 35,140 ,,
 35,150 ,,
 35,160 ,,
 35,170 ,,

VII Henkilöhakujärjestelmät

 * 26,965 MHz
 * 27,075 ,,
 * 27,255 ,,
 * 27,400 ,,
 **27,450 ,,
 **27,490 ,,
 30,300 ,,
 40,680 ,, 
* Järjestelmien käyttö on sallittua 31.12.2004 asti.
** Uusien järjestelmien käyttöönotto on kielletty.

VIII Henkilöhakujärjestelmät

 27,720 MHz
 27,740 ,,
 27,760 ,,
 27,780 ,,
 27,800 ,,
 27,820 ,,
 27,840 ,,
 27,860 ,,
 27,880 ,,
 27,900 ,,
 27,920 ,,
 27,940 ,, 

Järjestelmä saa toimia ainoastaan laitteistolle tyyppihyväksynnän yhteydessä määrätyllä kanavalla.

IX Langattomat mikrofonit

 31,100 MHz
 32,100 ,,
 32,900 ,,
 33,500 ,,
 36,700 ,,
 37,100 ,,

X Langattomat kuulokojeet

 42,425 MHz
 42,475 ,,
 42,525 ,,
 42,575 ,,
 42,625 ,,
 42,675 ,,
 42,725 ,,
 42,775 ,,
 42,825 ,,
 42,875 ,,
 42,925 ,,
 42,975 ,,
 43,025 ,,
 43,075 ,,
 43,125 ,,
 43,175 ,,
 43,225 ,,
 43,275 ,,
 43,325 ,,
 43,375 ,,
 43,425 ,,
 43,475 ,,
 43,525 ,,
 43,575 ,,

XI Valvonta-, hälytys- ja telemetrialaitteet

 142,250 MHz
 230,000 MHz + (0...40) x 25 kHz
 433,920 ,,
 468,200 ,,

XII Ohjaus- ja hälytystutkat

 9520 MHz
 9830 ,,
 9950 ,,
 24,125 GHz

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.