1009/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Laki valtion virkamieslain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

5 §

Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 8§:ssä tarkoitetuissa tulo- ja menoarvioesityksen perusteluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasiallinen tehtävä-alue, joita ei ole 2 momentin nojalla eriteltävä tulo- ja menoarviossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 139/89
Valtiovarainvaliok. miet. 54/89
Suuren valiok. miet. 134/89

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.