1003/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Laki liikevaihtoverolain 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 14§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (544/86), uusi näin kuuluva 3 momentti:

14 §

Välittömästi ensikäytössä kulutettaviksi tavaroiksi katsotaan myös ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa ja jätteenkäsittelyssä käytettävät kemikaalit, kalkit ja muut vastaavat tarveaineet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989. Lakia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai tavara on luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 117/89
Valtiovarainvaliok. miet. 57/89
Suuren valiok. miet. 142/89

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.