1002/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Ympäristöministeriön päätös Suomen rakentamismääräyskokoelmasta

Ympäristöministeriö on 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 13§:n nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (557/89), päättänyt:

1 §

Ympäristöministeriön, aikaisemmin sisäasiainministeriön rakennusasetuksen (266/59) 1§:n 2 ja 4 momentin nojalla antamat seuraavat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet ovat voimassa rakennuslain 13§:ssä tarkoitettuina Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuina määräyksinä ja ohjeina:

sisäasiainministeriön 12 päivänä marraskuuta 1975 antamat määräykset (A 2) rakennuspiirustuksista,

sisäasiainministeriön 14 päivänä huhtikuuta 1982 antamat määräykset (B 1) rakenteiden varmuudesta ja kuormituksista,

sisäasiainministeriön 20 päivänä marraskuuta 1975 antamat määräykset (B 3) pohjarakennuksesta,

ympäristöministeriön 12 päivänä marraskuuta 1986 antamat ohjeet (B 4) betonirakenteista,

ympäristöministeriön 13 päivänä maaliskuuta 1987 antamat ohjeet (B 5) kevytbetoniharkkorakenteista,

ympäristöministeriön 30 päivänä lokakuuta 1988 antamat ohjeet (B 6) teräsohutlevyrakenteista,

ympäristöministeriön 2 päivänä huhtikuuta 1987 antamat ohjeet (B 7) teräsrakenteista,

ympäristöministeriön 28 päivänä lokakuuta 1988 antamat ohjeet (B 8) tiilirakenteista,

sisäasiainministeriön 29 päivänä syyskuuta 1982 antamat ohjeet (B 10) puurakenteista,

ympäristöministeriön 18 päivänä lokakuuta 1984 antamat määräykset (C 1) ääneneristyksestä,

sisäasiainministeriön 12 päivänä marraskuuta 1975 antamat määräykset (C 2) veden- ja kosteudeneristyksestä,

sisäasiainministeriön 10 päivänä maaliskuuta 1983 antamat määräykset (C 3) lämmöneristyksestä,

sisäasiainministeriön 27 päivänä lokakuuta 1978 antamat ohjeet (C 4) lämmöneristyksestä,

ympäristöministeriön 18 päivänä lokakuuta 1984 antamat ohjeet (C 5) ääneneristyksestä,

sisäasiainministeriön 25 päivänä huhtikuuta 1983 antamat ohjeet (C 6) asuinrakennusten LVI-laitteiden äänitekniikasta,

ympäristöministeriön 7 päivänä tammikuuta 1987 antamat määräykset ja ohjeet (D 1) kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista,

ympäristöministeriön 18 päivänä helmikuuta 1987 antamat määräykset ja ohjeet (D 2) rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta,

sisäasiainministeriön 27 päivänä lokakuuta 1978 antamat määräykset ja ohjeet (D 3) rakennusten energiataloudesta,

sisäasiainministeriön 27 päivänä lokakuuta 1978 antamat ohjeet (D 4) LVI-piirrosmerkeistä,

ympäristöministeriön 20 päivänä tammikuuta 1984 antamat ohjeet (D 5) rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskennasta,

sisäasiainministeriön 15 päivänä lokakuuta 1980 antamat määräykset (E 1) rakenteellisesta paloturvallisuudesta,

ympäristöministeriön 15 päivänä lokakuuta 1984 antamat ohjeet (E 2) tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta,

ympäristöministeriön 10 päivänä lokakuuta 1986 antamat ohjeet (E 3) pienistä savuhormeista,

sisäasiainministeriön 15 päivänä helmikuuta 1978 antamat ohjeet (E 6) osastoivista ovista,

sisäasiainministeriön 6 päivänä marraskuuta 1980 antamat ohjeet (E 7) ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuudesta,

ympäristöministeriön 2 päivänä elokuuta 1984 antamat ohjeet (E 8) muuratuista tulisijoista,

ympäristöministeriön 27 päivänä toukokuuta 1985 antamat ohjeet (E 9) kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta,

ympäristöministeriön 14 päivänä kesäkuuta 1984 antamat määräykset ja ohjeet (F 1) yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelusta liikuntaesteisille soveltuviksi,

sisäasiainministeriön 15 päivänä heinäkuuta 1982 antamat ohjeet (F 2) rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuudesta.

Kokoelma on saatavissa maksua vastaan valtion painatuskeskuksesta.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan Suomen rakentamismääräyskokoelman voimaansaattamisesta 12 marraskuuta 1975 annettu sisäasiainministeriön päätös (867/75).

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vanhempi hallitussihteeri
Sven-Eric Roman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.