993/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 luvun 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (612/74), näin kuuluvaksi:

4 luku

Täytäntöönpanosta avolaitoksessa

2 §

Vankilassa tai nuorisovankilassa rangaistustaan suorittavan vangin oikeusministeriö voi vankilan johtokunnan esityksestä tai sitä kuultuaan määrätä siirrettäväksi avolaitokseen määräajaksi tai rangaistuksen jäljellä olevaa osaa suorittamaan, milloin se on vankeinhoidollisista syistä tarkoituksenmukaista. Vankia ei ole kuitenkaan ilman erityistä syytä siirrettävä avolaitokseen, ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut rangaistuksen täytäntöönpanon alkamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 245/88
Lakivaliok. miet. 9/89
Suuren valiok. miet. 107/89

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.