970/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 3§, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1036/82), näin kuuluvaksi:

3 §

Veron määrä on 17 prosenttia vakuutusmaksuista, johon vero sisältyy.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka perustuu 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana tehtyyn, uudistettuna jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuutussopimukseen. Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomaisen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu huomioon tässä laissa tarkoitettu vero. Lakia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1990 alkaen myös niihin kertyneisiin tai maksettuihin vakuutusmaksuihin, jotka perustuvat ennen 1 päivää tammikuuta 1990 tehtyihin vakuutussopimuksiin.

Hallituksen esitys 115/89
Valtiovarainvaliok. miet. 52/89
Suuren valiok. miet. 126/89

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.