910/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (622/87) nimikkeen ja 4§:n,

näistä viimeksi mainitun päätöksen kohdan sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa päätöksessä (260/88), näin kuuluviksi:

Valtiovarainministeriön päätös

eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista

4 §
Tiedonsiirtokorvaus

Rahalaitokselle maksetaan tiedonsiirtokorvauksena 80 penniä kultakin kannetulta veroerältä, jota koskeva maksutieto toimitetaan lääninverovirastolle konekielisessä muodossa. Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon lisäksi toimittaa lääninverovirastolle kannettua erää koskevan tositteen tai välittää tällaista tositetta vastaavan tiedon konekielisenä, korvaus on kuitenkin 1 markka 80 penniä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.