815/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään osakeyhtiölain 12 luvun 7§:ään, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (248/81), uusi näin kuuluva 6 momentti:

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

7 §

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei sovelleta sellaisen rahalainan antamiseen, josta on säädetty henkilöstörahastolain (814/89) 23§:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 41/89
Sosiaalivaliok. miet. 15/89
Suuren valiok. miet. 86/89

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.