806/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Laki väestölaskentalain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1938 annetun väestölaskentalain 7 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (234/71), näin kuuluvaksi:

7 §

Joka rikkoo 6 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden, on tuomittava väestölaskentatietojen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomiseen on kuitenkin sovellettava rikoslain 40 luvun 5§:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88
Lakivaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 84/89

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.