804/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 27 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

27 §

Joka rikkoo tässä laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden tai sen, mitä 6 ja 7§:ssä on asiakirjain julkisuudesta säädetty, taikka 17§:n 2 momentissa tai 18§:n 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen tai luvattomasti antaa tiedon asiakirjasta, joka ei ole julkinen, on tuomittava yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Virkarikokseen ja julkisyhteisön työntekijän rikoslain 40 luvussa rangaistavaksi säädettyyn tekoon on kuitenkin sovellettava tuon luvun säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88
Lakivaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 84/89

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.