801/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 2§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

2 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellään myös syyte sotilasta vastaan teosta, josta on säädetty rangaistus rikoslain 21 luvun 1-3 tai 5-13§:ssä, 25 luvun 12 tai 13§:ssä, 28, 29, 31, 32 tai 35 luvussa, 36 luvun 1, 1 a tai 3-6§:ssä, 38 luvun 6, 6 a, 8 tai 9 a§:ssä taikka 40 luvun 1-3 tai 5§:ssä. Edellytyksenä on, että teko on kohdistunut puolustusvoimiin tai toiseen sotilaaseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88
Lakivaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 84/89

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.