795/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (551/67) 8§ näin kuuluvaksi:

8 §

Joka rikkoo 2 tai 7 §:ssä tarkoitettua kieltoa, on tuomittava maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomiseen on kuitenkin sovellettava rikoslain 40 luvun 5 §:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88
Lakivaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 84/89

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.