775/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työllisyyskoulutuksesta 27 päivänä helmikuuta 1976 annetun asetuksen (206/76) 3§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetusssa asetuksessa (231/89), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a-3 c§ seuraavasti:

3 §

Työllisyyskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen antamista varten ammattikasvatushallitus laatii ja hyväksyy valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet ja huolehtii niiden pitämisestä yhteiskunnan ja työelämän kehityksen tasalla. Opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista tulee käydä ilmi koulutuksen tavoitteet, lukusuunnitelma, oppimäärät ja kurssit keskeisine tavoitteineen, opetusjärjestelyjen perusteet sekä missä määrin näistä voidaan poiketa alueellisesti ja paikallisesti.

Opetussuunnitelmasta päättää 1 momentissa tarkoitettujen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti ammatillisen kurssikeskuksen tai oppilaitoksen johtokunta opettajakuntaa kuultuaan.

3 a §

Jatkolinjoina annettavan ja muun pitkäkestoisen eli yli kuusi kuukautta kestävän ammatillisen lisäkoulutuksen sekä yli kuusi kuukautta kestävän muun työllisyyskoulutuksen opetussuunnitelmista on soveltuvin osin voimassa, mitä 3§:ssä on säädetty.

Lyhytkestoisen, enintään kuusi kuukautta kestävän ammatillisen lisäkoulutuksen sekä enintään kuusi kuukautta kestävän muun työllisyyskoulutuksen opetussuunnitelmasta päättää ammatillisen kurssikeskuksen tai oppilaitoksen johtokunta.

3 b §

Tarkemmat määräykset opetuksen järjestämisestä antaa ammattikasvatushallitus.

Koulutusta voidaan järjestää myös osapäivä- ja etäopetuksena.

Koulutuksessa suoritettavista tutkinnoista päättää tarvittaessa ammattikasvatushallitus.

3 c §

Mitä 3-3 b§:ssä on säädetty ei koske korkeakoulujen järjestämää työllisyyskoulutusta.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden hyväksymistä aloitettu työllisyyskoulutus on saatettava loppuun sille hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.