766/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun lain (31/74) 137 a §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kiinteistöinsinöörin tai tonttikirjan pitäjän säilyttämän toimituskartan, täydennetyn tonttikartan, täydennetyn tonttijakokartan ja tonttikirjakartan oikeaksi todistetusta jäljennöksestä lunastusmaksu on seuraava:

Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

Koko enintään
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diatsokopio
paperille 24 25 27 32 44
polyesterimuoville paksuus enintään 0,07 mm 42 51 69 87 139
paksuus enintään 0,10 mm 51 62 83 131 207
Siirtokopio
paperille 66 78 106 - -
polyesterimuoville 70 89 122 192 -
Valokuva- ja washoff kopio polyesterimuoville 97 118 159 217 379
Sähköstaattinen kopio paperille 23 30 - - -

Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen lunastusmaksu määrätään tuotteen omakustannusarvon mukaisena ottaen huomioon työ-, laite- ja tarvike- sekä muut kustannukset lisättynä 9 markan suuruisella oikeaksitodistamispalkkiolla.

2 §

Oikeaksi todistetusta pöytäkirjan jäljennöksestä tai otteesta lunastusmaksu on 13 markkaa sivulta.

Oikeaksi todistetusta tonttikirjan jäljennöksestä tai otteesta lunastusmaksu on 55 markkaa kiinteistöltä.

3 §

Oikeaksi todistamattomasta kartta- ja asiakirjajäljennöksestä tai -otteesta lunastusmaksu on 9 markkaa 1 ja 2 §:ssä mainittua lunastusmaksua pienempi.

Aikaisemmin annettuun jäljennökseen tai otteeseen kirjoitetusta tietojen muuttumattomana pysymistä koskevasta todistuksesta, joka perustuu ainoastaan toimistotietoihin, suoritetaan lunastusmaksua 9 markkaa sivulta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (379/87).

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.