676/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 22§:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

22 §
Kumottavat säännökset

Ammattikasvatushallituksen alaisissa invalidien ammattioppilaitoksissa annettavaan invalidihuoltoon ja mainituille laitoksille valtion varoista suoritettaviin korvauksiin sovelletaan joulukuun 31 päivään 1989 saakka invaliidihuoltolain 1§:n 1 momenttia, 2-4, 9, 13, 14, 16, 17, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 27§:ää, sellaisina kuin niistä olivat 14, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 27§ 31 päivänä joulukuuta 1983 ja muut pykälät tämän lain voimaan tullessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 44/89
Sivistysvaliok. miet. 9/89
Suuren valiok. miet. 91/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.