665/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki rikoslain 1 luvun 3§:n ja 21 luvun 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rikoslain 1 luvun 3§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1974 ja 14 päivänä tammikuuta 1983 annetuilla laeilla (987/74 ja 46/83), uusi 2 a kohta ja 21 luvun 5§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1969 ja 16 päivänä toukokuuta 1975 annetuilla laeilla (491/69 ja 320/75), uusi 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

3 §

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, voidaan ulkomaalainen tuomita Suomen lain mukaan silloinkin, kun hänen tekemänsä rikos ei ole tekopaikan lain mukaan rangaistava, jos rikos on:


2 a)sellainen pahoinpitely, törkeä pahoinpitely, niiden yritys tai muu rikos, jota on pidettävä Yhdistyneiden Kansakuntien 10 päivänä joulukuuta 1984 hyväksymässä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa tarkoitettuna kidutuksena,


21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

5 §

Yritys on rangaistava.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Hallituksen esitys 36/89
Lakivaliok. miet. 8/89
Suuren valiok. miet. 71/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.