659/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10§:n Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskeva kohta, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989. Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Moottoriajoneuvorekisteriotteesta, joka lain voimaantulon jälkeen luovutetaan ajoneuvosta, joka on ilmoitettu rekisteriin merkittäväksi tai jonka rekisteriote on veron määräämistä varten jätetty viranomaiselle ennen lain voimaantuloa, peritään kuitenkin leimavero siten kuin leimaverolain 10§:n Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskevassa kohdassa on säädetty.

Hallituksen esitys 71/89
Valtiovarainvaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 104/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.