653/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kolarin ja Pellon kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kolarin ja Pellon kuntien välistä rajaa muutetaan eräiltä osin seuraavasti:

Ensimmäisen kerran uusi kunnan raja erkanee vanhasta rajasta noin 4,15 kilometriä rajapyykistä 3 länteen olevassa pyykissä 1, joka osoittaa Kolarin kunnan Sieppijärven kylän tilojen Koivupalo 32:18 ja Alapalola 45 sekä Pellon kunnan Pellon kylän tilan Tieva 87 yhteistä rajapistettä. Uusi raja kulkee tästä kaakkoon pyykkiin 6 Sieppijärven kylän Koivupalon tilan 32:18 rajalla ja seuraa sitten lounaaseen pyykkiin 7, josta edelleen pyykkiin 11, joka osoittaa Sieppijärven kylän tilojen Välilä 32:9 ja Siikaoja 32:22 rajapistettä. Pyykistä 11 uusi raja kääntyy koilliseen pyykkiin 10, joka osoittaa Sieppijärven kylän tilojen Välilä 32:9, Siikaoja 32:22 ja Alapalola 45 yhteistä rajapistettä. Uusi raja kulkee tästä luoteeseen pyykkiin 32 Sieppijärven kylän Mehtälän tilan 31:6 rajalla ja seuraa sitten länsilounaaseen pyykkiin 33 sekä etelälounaaseen pyykkiin 34 Olosjoen rannalla, edelleen Olosjokea alavirran suuntaan pyykin 24 kohdalle ja siitä etelään pyykkiin 25, josta edelleen Mehtälän tilan ja Pellon kunnassa olevan valtionmaan rajaa länsiluoteeseen pyykkiin 12 Olosjoen rannalla ja jokea ylävirtaan pyykin 39 kohdalle. Tästä raja kääntyy luoteeseen Sieppijärven kylän Mehtälän tilan 31:6 ja Pellon kylän Keskitalon tilan 26:3 välistä rajaa pyykkiin 14, josta se jatkuu samaan suuntaan pyykkiin 38 ja siitä lounaaseen pyykkiin 37 sekä kaakkoon pyykkiin 36 ja itäkaakkoon siihen kohtaan, jossa Pellon kylän Ylikoskenniemen tilan 26:17 Siikamännikön palstan raja leikkaa nykyisen kunnan rajan, johon uusi raja tässä yhtyy.

Toisen kerran uusi kunnan raja erkanee vanhasta rajasta noin 5,1 kilometriä viimeksi mainitusta rajapisteestä länteen olevassa, Pellon kylän Kohman tilan 7:8 ja valtionmaan välistä rajaa osoittavassa pyykissä 3, josta uusi raja kääntyy pohjoiskoilliseen pyykkiin 2, luoteeseen pyykkiin 1 ja siitä edelleen Naamijokea ylävirtaan pyykkiin 5, josta luoteeseen pyykkiin 6 ja siitä lounaaseen kunnes Kohman tilan 7:8 ja valtionmaan raja leikkaa nykyisen kunnan rajan, johon uusi raja yhtyy.

Kolmannen kerran uusi kunnan raja erkanee vanhasta rajasta Sieppijärven kylän Kallioniemen tilan 58:1 rajalla olevan pyykin 6 kohdalla, joka on noin 3,8 kilometriä viimeksi mainitusta rajapisteestä länteen. Pyykistä 6 uusi raja kääntyy kaakkoon pyykkiin 5 ja siitä lounaaseen pyykkiin 4.

2 §

Kolarin kunnan ja Pellon kunnan välinen raja määrätään kulkemaan Tornionjoessa seuraavasti:

Määrättävä raja alkaa Sieppijärven kylän Tuomiston tilan 58:2 pyykistä nro 4 ja jatkuu siitä edellä mainitun tilan ja Pellon kunnan Pellon kylän Tanon tilan 41:2 välisellä rajalla olevien pyykkien nrot 4 ja 5 osoittamassa suunnassa Tornionjoessa olevaan valtakunnan rajaan saakka.

3 §

Kolarin kunnasta siirretään Pellon kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Sieppijärven kylästä osa tilasta Siikaoja 32:22;

2) Pellon kylästä osa tilasta Kohma 7:8, Keskitalon tilasta 26:3 Siikamännikön palsta, Niskavainion tilasta 26:6 Siikamännikön palsta, Koskenniemen tilasta 26:10 Siikamännikön palsta, Mäkelän tilasta 26:15 Siikamännikön palsta ja Ylikoskenniemen tilasta 26:17 osa Siikamännikön palstasta; sekä

3) edellä mainittujen tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Pellon kunnasta siirretään Kolarin kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Sieppijärven kylästä osa tilasta Mehtälä 31:6, Välilän tilasta 32:9 osa Siikavaaranojan palstasta, Koivupalon tilasta 32:18 osa Siikavaaranojan palstasta, Kallioniemen tilasta 58:1 Vaattolahden palsta, Tuomiston tilasta 58:2 Vaattolahden palsta ja Koivusaajion tilasta 58:3 Vaattolahden palsta; sekä

2) edellä mainittujen tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

5 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.