645/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuntajakoa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien välillä muutetaan siten, että mainittujen kuntien rajat 3 ja 4§:ssä tarkoitettujen tilojen ja yhteisten alueiden kohdalla yhtyvät muutoksen jälkeen Hyrynsalmen kunnan Tapanivaaran kylän ja Kuhmon kaupungin Kuumun kylän isojakotoimituksissa nrot 2058 ja 2261 muodostuneisiin kameraalisiin kunnan rajoihin. Kuhmon kaupungin ja Hyrynsalmen kunnan välinen raja muutetaan Vetelälammen kohdalla 2§:ssä tarkoitetulla tavalla Hyrynsalmen jakokuntien vesialueiden rajankäyntitoimituksessa nro 5210 käytyyn paikkaan.

2 §

Hyrynsalmen kunnan ja Kuhmon kaupungin välinen uusi kunnan raja kulkee pyykistä 12 pohjoiseen 100 metriä, josta se kääntyy lounaaseen ja yhtyy 140 metrin matkan jälkeen vanhaan kunnan rajaan Vetelälammen rannassa. Hyrynsalmen kunnasta siirretään Kuhmon kaupunkiin osa Vetelälammen vesialueesta.

3 §

Kuhmon kaupungista siirretään Hyrynsalmen kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

Hyrynsalmen kunnan Tapaninvaaran kylän tiloista Palovaara 1:4 ja Tapanila 28 ne alueet, jotka ovat Kuhmon kaupungin hallinnollisten rajojen sisällä, sekä näiden tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Suomussalmen kunnasta siirretään Kuhmon kaupunkiin seuraavat tilanosat ja alueet:

Kuhmon kaupungin Kuumun kylän tiloista Riihelä 14, Viertola 15:3, Pieni-Sivakka 15:5 ja Kuumu 55 ne alueet, jotka ovat Suomussalmen kunnan hallinnollisten rajojen sisällä sekä Kuumoisten lohkokunnan yhteinen vesialue Raatejärvessä sekä edellä mainittujen tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

5 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.