633/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 24§:ään, sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), uusi näin kuuluva 2 momentti:

24 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske vakuutusyhtiölain 3 a luvun 3§:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 96/88
Lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 53/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.