613/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki leimaverolain 4 ja 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä sekä 10§:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa laissa (263/89) ja 10§:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 3 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet,väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus,Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABE/ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE- luokan ajokortti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen auton ajokortti, 360 markkaa;


3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen muuksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 220 markkaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989, kuitenkin niin, että 4§:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 66/89
Valtiovarainvaliok. miet. 32/89
Suuren valiok. miet. 87/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.