604/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki liikevaihtoverolain 18§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 18§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (533/82), näin kuuluvaksi:

18 §

Milloin tavaraa, jonka ostohinta on 1 momentin mukaan vähennetty, on sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tai käytetty sellaisen 4§:ssä tarkoitetun tavaran valmistamiseen, joka sitten on myyty saman vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alkuperäinen valmistaja on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastaviejän, myyjän tai alkuperäisen valmistajan on suoritettava veroa tehdyn vähennyksen määrästä. Tämän pykälän 1 momentin b kohdan nojalla tehdyn vähennyksen määrästä on kuitenkin suoritettava veroa vain silloin, kun maasta viedään eläimen muita osia kuin vuotia tai nahkoja sellaisinaan tai muuhun tavaraan sisältyvinä. Milloin vähennyksen määrä on vähemmän kuin kolme prosenttia maastavietävän tuotteen myyntihinnasta tai milloin maasta viedään meijerivoita, juustoa, rasvaista maitojauhetta, kananmunia, kananmunamassaa, viljaa tai lihaa sellaisenaan ja maastaviejälle maksetaan hinnanerokorvausta, ei veroa tehdyn alkutuotevähennyksen määrästä ole myöskään suoritettava.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä>kuuta 1989.

Hallituksen esitys 72/89
Valtiovarainvaliok. miet. 25/89
Suuren valiok. miet. 74/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.