574/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 22 ja 23§:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön 23§:n 1 momentin 2 ja 10-12 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 kohta 13 päivänä toukokuuta 1983 annetussa asetuksessa (449/83) ja 10-12 kohta 16 päivänä tammikuuta 1976 annetussa asetuksessa (39/76), sekä

muutetaan 22 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti sekä 23 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 22 §:n 1 momentin 5 kohta 27 päivänä helmikuuta 1970 annetussa asetuksessa (163/70), 22 §:n 2 momentti mainitussa 13 päivänä toukokuuta 1983 annetussa asetuksessa ja 23§:n 2 momentti 24 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (216/84), seuraavasti:

22 §

Liikenneministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) merenkulkua, sisävesiliikennettä ja merentutkimusta samoin kuin merivahingonlaskijan ja warranttimakasiinien toimintaa;


Liikenneministeriön alaisia ovat:

rautatiehallitus, tie- ja vesirakennushallitus, posti- ja telehallitus, Telehallintokeskus, ilmailuhallitus, merenkulkuhallitus, merentutkimuslaitos, ilmatieteen laitos, autorekisterikeskus ja Saimaan kanavan hoitokunta.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisia ovat:

puolustustaloudellinen suunnittelukunta, elinkeinohallitus, kilpailuvirasto, kuluttaja-asiamiehen toimisto, kuluttajavalituslautakunta, patentti- ja rekisterihallitus, lisenssivirasto, teknillinen tarkastuskeskus, geologian tutkimuskeskus, valtion teknillinen tutkimuskeskus, teknologian kehittämiskeskus, matkailun edistämiskeskus, Valtiontakuukeskus ja valtion hankintakeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.