572/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Laki lukiolain 21§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 21§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (133/84), näin kuuluvaksi:

21 §

Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien aikana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa kohti enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin oppilasta kohti enintään yksi tunti viikossa. Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaikkiaan 51 tuntia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Siitä poiketen, mitä 21§:n 1 momentissa säädetään opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen käytettävissä olevan ajan laskemisesta, on 1 päivänä elokuuta 1990 alkavana lukuvuonna oppilasta kohti määräytyvä tuntimäärä kuitenkin enintään 0,95 tuntia viikossa ja milloin vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä tällaista vuosiluokkaa kohti käytettävissä oleva tuntimäärä kaikkiaan 50 tuntia.

Hallituksen esitys 189/89
Sivistysvaliok. miet. 5/89
Suuren valiok. miet. 50/89

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.