560/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1989

Liikenneministeriön päätös mainonnasta kaapelilähetystoiminnassa

Liikenneministeriö on antanut kaapelilähetystoiminnasta 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (307/87) 11§:n 3 momentin nojalla seuraavan päätöksen:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan muihin kuin kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 12§:ssä mainittuihin ohjelmiin.

2 §
Määritelmä

Kaapelilähetystoiminnasta annetussa laissa ja tässä päätöksessä tarkoitettuna mainoksena pidetään ilmoitusta, jonka tarkoituksena on edistää tuotteen tai palvelun myyntiä tai vuokrausta, edistää jotakin asiaa tai aatetta, tai aiheuttaa muita mainostajan haluamia vaikutuksia, ja jota varten lähetysaikaa on korvausta vastaan luovutettu mainostajalle.

3 §
Yleiset periaatteet

Kaapelilähetystoiminnassa lähetettävien mainosten tulee noudattaa seuraavia yleisiä periaatteita:

1. Mainosten tulee olla hyvän tavan ja totuuden mukaisia.

2. Mainos ei saa sisältää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää.

3. Mainoksissa ei saa loukata uskonnollisia tai poliittisia mielipiteitä.

4. Mainokset eivät saa rohkaista terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelun kannalta vahingollista käyttäytymistä.

4 §
Lapsiin kohdistuva mainonta

Kaapelilähetystoiminnassa lähetettävien, lapsille tarkoitettujen mainosten tulee edellä mainittujen yleisten periaatteiden lisäksi noudattaa seuraavia periaatteita:

1. Mainoksissa ei saa käyttää hyväksi lapsen kypsymättömyyttä ja kokemattomuutta.

2. Mainoksissa ei saa suoraan kehottaa lasta tavaran tai palvelun ostamiseen eikä kehottaa häntä suostuttelemaan vanhempiaan tai muita henkilöitä mainostetun tavaran tai palvelun ostamiseen.

3. Mainoksissa ei saa horjuttaa lasten luottamusta vanhempiaan ja muita henkilöitä kohtaan.

4. Mainoksissa ei saa ilman perusteltua syytä esittää lasta vaarallisissa tilanteissa.

5. Mainoksissa ei saa esittää väkivaltaista käyttäytymistä hyväksyttävänä käyttäytymismallina.

5 §
Mainokset ja ohjelmisto

Kaapelilähetystoiminnassa lähetettävän ohjelman ja ohjelman yhteydessä lähetettävien mainosten välillä ei saa olla asiallista yhteyttä.

Jos ohjelma on osittain tai kokonaan kustannettu (sponsoroitu) ohjelma, kustantajien nimet on selvästi tuotava ilmi ohjelman alussa tai lopussa.

Tavaroiden tai palvelujen esittäminen ohjelmissa mainostarkoituksessa tai siten, että syntyy mainoksenomainen vaikutelma, on kielletty.

Piilotajuntaan erilaisin teknisin keinoin vaikuttamaan pyrkivä mainonta on kielletty.

Uutis- ja muissa ajankohtaisohjelmissa säännöllisesti esiintyvien toimittajien esiintyminen tässä päätöksessä tarkoitetuissa mainoksissa on kielletty.

6 §
Alkoholi- ja tupakkamainonta

Alkoholijuomien, mukaanluettuna keskiolut, ja tupakkatuotteiden mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu näitä tuotteita koskeva myynninedistämistoiminta sekä niiden liittäminen muiden tuotteiden tai palvelujen mainontaan tai myynninedistämistoimintaan on kaapelilähetystoiminnassa kielletty.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1989

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Kai Törnblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.