533/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 22§, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (961/77), näin kuuluvaksi:

22 §

Valtioneuvosto päättää, mitkä ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen taksat on vahvistettava. Taksat vahvistaa liikenneministeriö.

Lääninhallitus vahvistaa henkilöautolla harjoitettavaa ammattimaista moottoriajoneuvoliikennettä koskevat ohjesäännöt. Ennen asian ratkaisemista lääninhallituksen on kuultava kunnallista viranomaista ja varattava liikenteenharjoittajien edustajille tilaisuus lausunnon antamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 13/89
Liikennevaliok. miet. 3/89
Suuren valiok. miet. 62/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.