501/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10§:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 3 kohta, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), näin kuuluvaksi:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


3) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeistä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvopaperinvälitysliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 220 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen, luotto-osakeyhtiön tai arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 43 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen Suomessa 22 000 markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n sivukonttorin taikka arvopaperinvälitysliikkeen toimipaikan perustamiseen ulkomaille 36 500 markkaa;

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopaperinvälitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 12 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 234/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 49/88

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.