498/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3§:n 27 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa laissa (774/88), näin kuuluvaksi:

3 §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


27) arvopaperinvälitysliikkeen ja optioyhteisön toiminta, arvopaperipörssitoiminta, sopimusmarkkinatoiminta ja muun julkisen kaupankäynnin järjestäminen arvopapereilla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 157/88
Suuren valiok. miet. 8/89
Pankkivaliok. miet. 1/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.