496/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 1§, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1062/78), sekä

lisätään lakiin uusi 6 b§ ja 7 b§ seuraavasti:

1 §

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain (38/78), kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78) ja arvopaperimarkkinalain (495/89) mukaan kuuluvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat sekä sille sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/78) mukaan kuuluvat asiat.

6 b §

Arvopaperimarkkinalain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille pankkitarkastusviraston hakemuksella. Jos pankkitarkastusvirasto päättää olla saattamatta arvopaperien markkinoinnissa tai hankinnassa noudatettua menettelyä taikka sopimusehdon kieltämistä koskevaa asiaa markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille markkinatuomioistuimessa.

7 b §

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan on heti annettava pankkitarkastusvirastolle tiedoksi 6 b§:ssä tarkoitetun yhdistyksen saman pykälän nojalla tekemä hakemus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989 .

Hallituksen esitys 157/88
Suuren valiok. miet. 8/89
Pankkivaliok. miet. 1/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.